Skip to main content

OBLO Living

Učinite svoj dom pametnijim

https://www.youtube.com/watch?v=L5ONPvy2A3c
Play Video
Look Inside

Iskoristite svoju pametnu kuću na najbolji način sa Smart-ovima.

Učinite svoj dom pametnijim

Mnogo je karakteristika OBLO Living aplikacije, ali samo scene mogu da učine Vaš dom zaista pametnim.
U tri jednostavna koraka možete kreirati scenu u skladu sa svojim potrebama.

1

Definišite događaj koji će aktivirati scenu

(npr. ako se vrata otvore)
2

Podesite status tokom kog će scena biti aktivna

(npr. tokom noći)
3

Definišite akcije

(npr. uključi lampu)

Iskoristite svoju pametnu kuću na najbolji način sa Smart-ovima

Smart-ovi mogu u velikoj meri da pojednostave kontrolu pametne kuće. Oni Vam omogućavaju da kontrolišete i nadgledate kuću na nivou zone/prostorije (npr. kuća, sprat, dnevna soba, kuhinja,…).
Samo jedan klik je potreban da isključite sva svetla u dnevnoj sobi, proverite prosečnu temperaturu u kući ili simulirate prisustvo dok ste odsutni.