Biodom DF 34

Pouzdanost kotla Biodom DF 34 je rezultat mnogo godina investiranja u razvoj grejnih sistema na biomasu i praktičnog iskustva u njiihovoj instalaciji i održavanju. Biodom DF 34 je sistem kompletnog sagorevanja drvne biomase, uključujući i automatsko paljenje i snadbevanje peletom.

Razvijeni kontrolni sistem omogućava kontinuiranu kontrolu nad celim setom parametra snage, koji omogućavaju optimalnu grejnu efikasnost i uz to, dodatnu uštedu u godišnjim troškovima grejanja. Dnevno-nedeljni bunker peleta je integrisan u gornji deo kotla, koji koristi motorni pogon. On je povezan sa dozatorom, kako bi doveo gorivo do gorionika, koji je napravljen od specijalne legure, koja može da podnese visoke temperature u komori sagorevanja. Tako postižemo savršeno sagorevanje, čiste dimne gasove, i dug životni vek kotla. Kvalitetna izrada, moderan eksterni dizajn, izuzetno prilagođavanje, i pouzdan rad su samo neke od karakteristika, koje omogućavaju komfor, bezbednost, i uštedu.

Osnovne informacije:
Termalna snaga: 8,60 – 30,80 kW Grejna površina: 80,00 – 450,00 m2 Efikasnost: +93,00 % Sagorevanje peleta: 1,90 – 6,80 kg/h

Kategorije: ,