Easy Press II

Serija EASYPRESS sastoji se od elektronskih uređaja dizajniranih za pokretanje (kada je slavina uključena) i zaustavljanje (kada je slavina isključena) jednofaznih pumpi. Mikroprocesor štiti pumpu od opasnih uslova rada, poput rada na suvo, i omogućava ponovno pokretanje pumpe bilo automatski ili ručno. Takođe sprečava prečesto pokretanje pumpe kada su prisutna mala curenja unutar instalacije. Dostupna su tri različita modela za izbor, svaki sa drugačijim pritiskom pri pokretanju i lako se prepoznaje po obojenoj kapici postavljenoj na zadnjoj strani EASYPRESS-a, pogodnoj za isporuku opskrbe na različitim visinama.

Kategorije: ,