Initial Waste

Vrsta konstrukcije

Uronjiva pumpa za otpadnu vodu, za rad sa prekidima, za stacionarnu i prenosivu montažu u vlažnom prostoru.

Primena

Pumpanje

 • Otpadne vode bez fekalija
 • Otpadna voda

Oprema/funkcija

 • Priključni kabl sa utikačem
 • Priključeni plivajući prekidač
 • Termička zaštita motora

Način označavanja

Primer Wilo-Initial WASTE 14-9
Initial Wilo-Initial Line
WASTE Serija
14 Nominalni protok u m³/h
-9 Nominalni napor u m

Tehnički podaci

 • Mrežni priključak 1~ 230 V 50 Hz
 • Vrsta rada u uronjenom stanju: S1 oder S3 25%
 • Klasa zaštite: IP68
 • Maks. dubina uranjanja: 5 m
 • Slobodan sferni prolaz: 20 mm
 • Temperatura fluida: od +3 do +35 °C
 • Dužina kabla: 10 m
 • Potisni nastavak: G 1½

Materijali

 • Kućište motora: Fe 370 galvanizovan
 • Kućište pumpe: PP
 • Radno kolo: PA6 GF30
 • Vratilo: 1.4005 (AISI 416)
 • Rubni zaptivač: NBR
 • Zaptivač: NBR

Konstrukcija

Uronjiva pumpa za otpadne vode kao potopivi monoblok agregat za stacionarnu i prenosivu montažu u vlažnom prostoru.

Hidraulika

Pumpe Initial Waste serije su opremljene Vortex radnim kolom i imaju slobodan sferni prolaz od 20 mm.

Moguć ravni usis do 40 mm. Priključak pritiska je izveden kao horizontalni navojni priključak Rp 1½.

Motor

Uronjivi motor u verziji za naizmeničnu struju, sa ugrađenom termičkom zaštitom od preopterećenja i automatskim ponovnim uključivanjem.

Kabl

Pumpa je opremljena priključnim kablom sa utikačem sa zaštitnim kontaktom od 10 m, kao i plivajućim prekidačem.

Stanje prilikom isporuke

 • Pumpa sa kablom od 10 m, glavnim prekidačem i montiranim plivajućim prekidačem
 • Luk navoja Rp 1½“
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu

 

Kategorije: ,