Kolpa San OG (fi) 120 Led

Paljenje svetla i regulisanje intenziteta svetlosti ogledala OG Ø80, 100, 120. Ogledalo je dostupno u kombinaciji sa odabranim nameštajem ili samostalno.