Schneider IC60N – automatski prekidač

Osnovne informacije
Primena uređaja
Razvod električne energije
Grupa proizvoda
Acti 9
Ime proizvoda
Acti 9 iC60
Tip proizvoda ili komponente
Minijaturni prekidač
Kratko ime uređaja
IC60N
Broj polova
1P
Broj zaštićenih polova
1
[in] nazivna struja
1 A
Tip mreže
DC
AC
Tehnologija zaštitne jedinice
Termomagnetna
Kod krive
B
Prekidna moć
6000 A Icn pri 230 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60898-1
50 kA Icu pri 12…60 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2
50 kA Icu pri 220…240 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2
50 kA Icu pri 100…133 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2
10 kA Icu pri 60…72 V DC u skladu sa EN/IEC 60947-2
15 kA Icu pri 12…60 V DC u skladu sa EN/IEC 60947-2
Kategorija upotrebe
Kategorija A u skladu sa EN 60947-2
Kategorija A u skladu sa IEC 60947-2
Pogodno za izolaciju
Da u skladu sa EN 60898-1
Da u skladu sa EN 60947-2
Da u skladu sa IEC 60898-1
Da u skladu sa IEC 60947-2
Standardi
IEC 60898-1
IEC 60947-2
EN 60947-2
EN 60898-1
Dopunske informacije
Mrežna frekvencija
50/60 Hz
Ograničenje prekostrujne zaštite
4 x In +/- 20 %
[ics] servisna prekidna moć
50 kA 100 % u skladu sa EN 60947-2 – 12…60 V AC 50/60 Hz
50 kA 100 % u skladu sa EN 60947-2 – 220…240 V AC 50/60 Hz
50 kA 100 % u skladu sa IEC 60947-2 – 12…60 V AC 50/60 Hz
50 kA 100 % u skladu sa IEC 60947-2 – 220…240 V AC 50/60 Hz
50 kA 100 % u skladu sa IEC 60947-2 – 100…133 V AC 50/60 Hz
50 kA 100 % u skladu sa EN 60947-2 – 100…133 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % u skladu sa EN 60898-1 – 230 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % u skladu sa IEC 60898-1 – 230 V AC 50/60 Hz
10 kA 100 % u skladu sa EN 60947-2 – 72 V DC
10 kA 100 % u skladu sa IEC 60947-2 – 72 V DC
15 kA 100 % u skladu sa EN 60947-2 – 12…60 V DC
15 kA 100 % u skladu sa IEC 60947-2 – 12…60 V DC
Klasa limitacije
3 u skladu sa EN 60898-1
3 u skladu sa IEC 60898-1
[ui] nazivni napon izolacije
500 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN 60947-2
500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
6 kV u skladu sa EN 60947-2
6 kV u skladu sa IEC 60947-2
Indikator pozicije kontakta
Da
Tip upravljanja
Ručica
Lokalna signalizacija
Indikator okidanja
Način montiranja
Fiksno
Nosači za montažu
DIN šina
Razvodni blok češljaste sabirnice
Gornji ili donji: DA
9 mm redovi
2
Visina
85 mm
Širina
18 mm
Dubina
78,5 mm
masa proizvoda
0,215 kg
Boja
Bela
Mehanička trajnost
20000 ciklusa
Električna trajnost
10000 ciklusa
Povezivanje – priključci
Pojedinačni priključni blok (gornji ili donji) 1…25 mm² kruti
Pojedinačni priključni blok (gornji ili donji) 1…16 mm² fleksibilni
Dužina ogoljenog dela žice
14 mm za gornji ili donji priključak
Moment pritezanja
2 N.m gornji ili donji
Diferencijalna zaštita
Bez