Skip to main content

Električno brojilo – 5 stvari koje moramo da znamo o njemu

Nema čoveka koji ne raspolaže električnim brojilom kod kuće – to je uređaj koji očitava potrošenu količinu električne energije u svakom domaćinstvu.

Možda dobro poznajete taj uređaj, ukoliko morate da ga kontrolišete i očitavate. A možda ga nikada do sada niste dotaknuli iz niza razloga, među kojima je najčešći taj što ga umesto vas proverava neko drugi.

Nezavisno od razloga, biće korisno za vas da se detaljnije upoznate sa ovim mernim uređajem, kako biste u budućnosti izbegli neugodnosti, naročito kada se vaše električno brojilo pokvari, ili pak ne očitava ispravno potrošenu električnu energiju.

Mi u Elmarku prihvatićemo se zadatka da vam detaljnije predočimo rad jednog električnog brojila, kako se očitava, koja oštećenja mogu da nastanu, a daćemo i neke korisne savete. Pogledajte koje su 5 stvari koje morate da znate o električnom brojilu.

Električno brojilo – šta predstavlja i zašto je potrebno da ga ima u našem stanu

Najopštije rečeno, električno brojilo je uređaj koji meri potrošenu količinu električne energije i preoblikuje je u vrednosti koje su za ljude razumljive i podesne za korišćenje. Za to se koristi merna jedinica koja očitava potrošenu jačinu za jedinicu vremena, odnosno takozvani kilovat-čas (kWh).

Bez ugrađenog električnog brojila u vašoj kući nije moguće da dobijate napajanje strujom, osim ako, naravno, ne proizvodite sami struju, što nije česta pojava.

U normalnoj situaciji električno brojilo je uređaj pomoću kojeg kompanije za snabdevanje električnom energijom mere količinu struje koju ste potrošili i ocenjuju njenu novčanu vrednost.

Nemojte se, međutim, zavaravati da su jedino dotične kompanije zainteresovane da kod kuće raspolažete električnim brojilom – za vas će biti korisno, jer ćete moći da pratite koliko tačno električnu energiju koristi vaše domaćinstvo, kao i da li cena po kojoj vam naplaćuju struju odgovara tačno potrošenoj količini električne energije.

Šta da radite, ako morate da očitate električno brojilo

Šta da radite, ako morate da očitate električno brojilo

Šta da radite, ako morate da očitate električno brojilo

Najčešća praksa kod nas je da dobavljači električne energije očitavaju potrošenu količinu pomoću svog službenika koji proverava električno brojilo na licu mesta ili pomoću takozvanih „pametnih“ električnih brojila (o kojima ćemo dalje detaljnije govoriti).

U nekim određenim slučajevima vaš dobavljač struje može da zatraži od vas da dostavljate podatke sa vašeg električnog brojila (premda i retko, ipak postoje takvi slučajevi).

Ukoliko do toga dođe, moraćete brzo da shvatite kako radi električno brojilo i šta tačno da pratite od podataka koje prikazuje, kako biste mogli da prosledite tačne podatke vašem dobavljaču struje.

U tom slučaju vaša korist je što ćete biti u potpunosti uvereni u korektnost svakog očitavanja električnog brojila i biće mnogo teže da vas kompanije prevare kada plaćate.

Koje su različite vrste električnih brojila

Pre nego što navedemo moguće kvarove električnih brojila, smatramo da je potrebno da vas upoznamo najpre sa različitim vrstama ovog mernog uređaja.

Mehaničko električno brojilo jedna je od najpopularnijih vrsta električnih brojila, a ujedno i najstarija. Njegova konstrukcija sastoji se od okretne aluminijumske pločice koja je montirana na osovini između dva elektromagneta.

Očitavanje kod ove vrste električnih brojila vrši se preko dotične aluminijumske pločice koja se okreće brzinom jednakom potrošenoj snazi. Ova brzina okretanja očitava se pomoću zupčanika i brojača. Brojač se sastoji od dva višeslojna premošćena magneta i električnog čelika.

Do uvođenja savremenijih elektronskih električnih brojila mehanička brojila bila su najproširenija i najmasovnija vrsta kod nas.

Elektronska električna brojila su sledeća generacija električnih brojila koja su daleko pouzdanija i preciznija od njihovih prethodnika. Objašnjenje je veoma jednostavno, a upravo potpuno drugačiji princip očitavanja kod kojeg se koristi frekvencija i/ili ugrađeni procesor.

Ovo poslednje zavisi od vrste elektronskog električnog brojila – da li je analogno ili digitalno.

Analogno električno brojilo evidentira potrošenu električnu energiju preoblikujući snagu u impulsnu ili proporcionalnu frekvenciju. Integrisanje ove frekvencije vrši se pomoću brojača koji su ugrađeni u električno brojilo.

Pored toga, digitalno električno brojilo koristi mnogo savremeniju tehnologiju očitavanja potrošene struje, kao što je visoko produktivni procesor koji direktno meri snagu i preoblikuje je u podatke.

Najnovija vrsta uređaja jeste takozvano „smart“ električno brojilo. Kod nas je ono još uvek sa ograničenom primenom zbog male popularnosti, ali predstoji njegovo uvođenje i počinje da se koristi masovnije u stambenim zgradama.

Zahvaljujući usavršenoj tehnologiji merenja nove generacije „pametno“ električno brojilo omogućuje očitavanje potrošene električne struje, obradu ovih podataka i njihovo dostavljanje korisnicima i kompanijama dobavljačima.

Takva električna brojila omogućuju i daljinski nadzor potrošnje električne energije. Druga velika prednost ove vrste električnih brojila iskazuje se u tome što nije potrebno da niti vi, niti dobavljač struje proverava električno brojilo na licu mesta, jer se to može obavljati sa daljine.

Šta da radite kada vaše električno brojilo ne očitava pravilno

Šta da radite kada vaše električno brojilo ne očitava pravilno

Šta da radite kada vaše električno brojilo ne očitava pravilno

Nije retkost da u Bugarskoj dođe do ozbiljnih razlika podataka kod očitavanju potrošene električne energije u domaćinstvima.

U prošlosti (a često puta i danas) to je dovodilo do neviđenih računa za struju, podnošenja žalbi i čak do sudskih sporova. Sve strane imaju nešto za reći kada su nepravedni računi za struju u pitanju, ali je jedna stvar sigurna – glavni razlog za takve greške u većini slučajeva je električno brojilo.

Kao i kod svake tehnike, kod električnog brojila takođe postoji rizik od nastanka tehničkih kvarova i grešaka, i nije obavezno da to bude posledica ljudske intervencije.

Ukoliko ozbiljno sumnjate da vaše električno brojilo možda ne očitava pravilno potrošenu električnu energiju u domaćinstvu, morate da kontaktirate vašeg dobavljača struje i da podnesete žalbu.

Paralelno s tim mi iz Elmarka preporučujemo da razmislite o kupovini novog električnog brojila kojim ćete rešiti probleme jednom zauvek, a u tu svrhu možete da razgledate našu onlajn prodavnicu koja vam nudi neverovatne proizvode.

„Pametno“ električno brojilo – šta nas čeka u budućnosti

Sasvim prirodno, sledeči korak u očitavanju potrošene električne energije jeste uvođenje „smart“ tehnologija.

Trend povećanja broja „pametnih“ uređaja u našim domovima nije neka novina, ali uzima sve više maha, a u neke stambene zgrade inteligentne instalacije ugrađuju se već za vreme izgradnje.

Ukoliko tražite novo električno brojilo, svakako morate da razmislite o kupovini „smart“ električnog brojila koje će bitno olakšati očitovanje i omogućiće vam da u realnom vremenu