Skip to main content

Većina korisnika se za sistem grejanja na pelet odlučuje radi povećanja nivoa komfora koji ova vrsta grejanja pruža ali ne treba zanemariti ni ekonomski i ekološki aspekt. U nastavku smo naveli par saveta koji će Vam pomoći da povećate efikasnost Vašeg sistema grejanja na pelet.

Izbor odgovarajućeg grejnog tela

Prvi korak do efikasnog sistema grejanja na pelet podrazumeva izbor adekvatnog grejnog tela odnosno peći, štednjaka ili kotla koji koristi pelet kao gorivo. Česta je situacija da kupci iz straha da ne mogu da zagreju svoj dom biraju grejna tela većih snaga nego što im je realno potrebno. U tehničkim specifikacijama proizvođača kotlova na pelet najčešće su navedena dva podatka za minimalnu i maksimalnu zapreminu ili površinu zagrevanja jer je uslov za pravilno funkcionisanje sistema da grejno telo radi sa minimum 60 % svoje snage. Dakle, prilikom izbora grejnog tela rukovodite se preporukama proizvođača i izvođača sistema grejanja.

Redovno čišćenje i održavanje sistema grejanja na pelet

Jedan od uslova za nesmetano funkcionisanje peći i kotlova na pelet jeste i njjihovo redovno održavanje. Čišćenje se obavlja na dnevnom, nedeljnom i mesečnom nivou a pored redovnog održavanja trebalo bi da bar jednom godišnje zakažete i godišnji servis svoje peći koje obavlja stručno lice. Godišnji servis podrazumeva zamenu pletenica za dihtovanje na ložištu, pepeljarama ili vratima, kao i zamenu ložišta za sagorevanje. Najbolje je da godišnji servis zakažete po završetku grejne sezone kako bi se blagovremeno pripremili za narednu.

Izbor peleta adekvatnog kvaliteta

Još jedan od ključnih faktora za funkcionisanje sistema na pelet jeste izbor peleta. Kvalitetan pelet je teško prepoznati ali je najsigurnije potražiti oznaku ENplus na pakovanju peleta. ENplus je svetska sertifikaciona šema za drveni pelet koja garantuje kvalitet peleta putem kontrolisanog toka lanca snabdevanja od proizvođača, trgovca do isporuke krajnjem potrošaču. Kvalitetan pelet sadrži nizak stepen vlage (ispod 10%) zbog čega oslobađa veću toplotnu snagu po kg i čini sistem grejanja efikasnijim. Pelet odgovarajućeg kvaliteta ostavlja minimalnu količinu pepela pri sagorevanju. Veća količina pepela pri sagorevanju ukazuje na to da pelet možda sadrži koru drveta ili veći procenat vlage što dovodi do stvaranja šljake u ložištu i smanjuje efikasnost rada grejnog tela.

Podešavanje režima rada

Peći i kotlovi na pelet su tehnički i tehnološki složeni proizvodi te pružaju mogućnost prilagođavanja sistema grejanja potrebama svakog korisnika. Možete programirati kada će se paliti sistem grejanja, temperaturu i vreme rada. Kao i za sve ostale vrste grejanja potrošnja zavisi od temperature koju želite da postignete ali i od izolacije samog objekta, stolarije i ostalih faktora. Generalno je preporuka da kada sistem grejanja dostigne željenu temperaturu da kotao radi sa minimalnom snagom bez naglih skokova u radu kojima biste značajno povećali potrošnju peleta.